CADCHF Technical Analysis

CADCHF Technical Analysis

April 16, 2017

CADCHF แนวโน้มระยะยาวจะเป็นเทรนขาขึ้น ดังนั้นควรเทรด buy เป็นหลัก จากราคา ณ ปัจจุบัน มีโอกาสย่อตัวลงมาบ้าง หรือหากต้นสัปดาห์ตลาดขาขึ้น ก็จะพยายามขึ้นไปให้ถึงเป้าหมายแนวระดับเทรนด้านบน


Leave a Reply