GBPAUD Technical Analysis

April 17, 2017
สำหรับอาทิตย์นี้ วิเคราะห์ว่าคู่นี้จะลงต่อเนื่อง เนื่องจากหลุดแนวรับเทรนด้านล่าง แต่จะมีการย่อตัวขึ้นก่อน จากนั้นจึงจะลงต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *