แพลตฟอร์มสำหรับการเทรด

แพลตฟอร์มที่นิยม MT4 Mobile และ MT4 PC

สามารถดาวโหลด Meta Trader 4 ได้ที่ Play store หรือ Safari หรือดาวโหลดลงคอมพิวเตอร์

welcome MEmber trader’s program

จ่าย 1 ได้ถึง 3

โปรแกรมนี้สำหรับยินดีต้อนรับสมาชิกนักเทรดมืออาชีพ 1 ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นนะคะ

ค่าธรรมเนียม

เริ่มต้น $50 ถึง $100

ค่าธรรมเนียมสามารถเติมเงินเพิ่มได้ โดยค่าธรรมเนียมสะสมสูงสุดไม่เกิน $200

พอร์ตเงินทุน +200%

+200% จากค่าธรรมเนียม เช่นค่าธรรมเนียม $50 รับพอร์ตเงินทุน $150 สูงสุดไม่เกิน $600 

คุณสมบัติบัญชีเทรด

บัญชีจริง, บัญชีเซน, บัญชีไมโคร หรือ บัญชีเฟอเฟค เท่านั้น

เลเวอเรจตั้งแต่ 1:100 – 1:2000

ความสูญเสียสูงสุด 50%

-พอร์ตขาดทุนได้ไม่เกิน 50% 

-พอร์ตถูกลากติดลบได้ไม่เกิน 50%

ผลตอบแทนกำไร

ส่วนแบ่งกำไรรับ 50% ถึง 70%

50% เมื่อพอร์ตทำกำไรตั้งแต่ 1-100%

60% เมื่อพอร์ตทำกำไรตั้งแต่ 101%-150%

70% เมื่อพอร์ทำกำไรตั้งแต่ 151% ขึ้นไป

การถอนกำไร

-การถอนกำไรจะทำรายการหลังจากปิดคำสั่งซื้อหมดแล้ว ไม่มีออเดอร์ค้าง

-บริษัทจะพิจารณาในการถอนกำไรตามความเหมาะสมของมาจิ้นคงเหลือหากยังมีออเดอร์ค้าง

-การถอนกำไรเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน

ผลตอบแทนพิเศษ

คืนค่าธรรมเนียมตอบแทนพิเศษสำหรับสมาชิกนักเทรดมืออาชีพที่ทำกำไรถึง 200% เช่น พอร์ตเงินทุน $300 ทำกำไร $600 คืนค่าธรรมเนียม $100  


ยุติการเทรด

-หากพอร์ตขาดทุนยอด Equity คงเหลือครึ่งนึงของพอร์ต ออเดอร์ค้างจะถูกปิดการซื้อขายทั้งหมดและจะสิ้นสุดการเทรดทันที

-หากไม่สามารถทำกำไรได้ภายใน 2 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคงเหลือเงินในพอร์ตเท่ากับค่าธรรมเนียมที่สมาชิกขำระเท่านั้น

-หากพอร์ตไม่มีความเคลื่อนไหวภายใน 1 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยุติการให้พอร์ตและคืนเงินค่าธรรมเนียมหลังจากถูกหักค่าเสียเวลา 5%

โปรแกรมที่ท้าทายนักเทรด โลดโผน ตื่นเต้น เร้าใจ

Aggressive Risk Program

Live Account, Leverage 1:500-1:2000, Max DD 40%-50%, Profit Sharing 40% – 60%, Limit 2 months if no profit

จ่าย $100 ได้ $250

Max. DD 50%

Profit sharing 40%

Double acc. Profit sharing 50%

Weekly Sharing

2 Limit join / User

จ่าย $200 ได้ $600

Max. DD 40%

Profit sharing 50%

Double acc. Profit sharing 60%

Weekly Sharing

2 Limit join / User

*** ท่านจะต้องเข้าร่วมรายการทดสอบประสบการณ์ในการเทรดบัญชีทดลองที่บริษัทจัดส่งให้ทางอีเมล์หรือทางเทเลแกรมหรือทางไลน์ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยกำหนด Max.DD ไม่เกิน 50% ถึงจะผ่านเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ 

Moderate Risk Program

Live Account, Leverage 1:100, Max DD 30%, Profit Sharing 50% up to 70%, Profit sharing after close all ticket (Sat-Sun).
Period : 2 Months if no profit

$2,000

Fee $500

Max. Loss Equity 25%

Max. Loss DrawDown 30%

Profit Sharing Start 50%

Profit 50% Get Profit sharing 60%

Profit 100% Get Profit sharing 70%

Limited 1 time join for Loser Trader

Unlimited time join for Profitable Trader

$4,000

Fee $1,000

Max. Loss Equity 25%

Max. Loss DrawDown 30%

Profit Sharing Start 50%

Profit 50% Get Profit sharing 60%

Profit 100% Get Profit sharing 70%

Limited 1 time join for Loser Trader

Unlimited time join for Profitable Trader

$6,000

Fee $1,500

Max. Loss Equity 25%

Max. Loss DrawDown 30%

Profit Sharing Start 50%

Profit 50% Get Profit sharing 60%

Profit 100% Get Profit sharing 70%

Limited 1 time join for Loser Trader

Unlimited time join for Profitable Trader

*** ท่านจะต้องเข้าร่วมรายการทดสอบประสบการณ์ในการเทรดบัญชีทดลองที่บริษัทจัดส่งให้ทางอีเมล์หรือทางเทเลแกรมหรือทางไลน์ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยกำหนด Max.DD ไม่เกิน 30% ถึงจะผ่านเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ 

Professional Master Trader Program

สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้ง 3 รอบ จะได้รับใบรับรองเกียรติคุณ เป็นทีมนักเทรดมืออาชีพของบริษัท ได้ดูแลจัดการซื้อขายด้วยเงินทุนบริษัทโดยไม่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงหากเทรดขาดทุนตามที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งหากทำกำไรตามเป้าหมายขึ้นต่ำที่กำหนดไว้ มีความสม่ำเสมอในการควบคุมความเสี่ยงและทำกำไรอย่างต่อเนื่อง บริษัทยินดีที่จะปรับพอร์ตเป็นลำดับขั้นให้มีทุนเพิ่มขึ้นทีละ 2 เท่า ตามระยะเวลาด้านล่าง โดยเงินทุนสูงสุดอยู่ที่จำนวน $100,000 ต่อท่าน 


การปรับเพิ่มเงินทุน (PRO LEVEL)

PRO LEVEL 1

$2,500

Live Account

Leverage 1:100

Product : Forex pair only

Max DD 10% ($250)

Min Profit 5% ($125)

Monthly Profit Sharing 60%

Monthly Pay

Up Level 3 months

PRO LEVEL 2

$5,000

Live Account

Leverage 1:100

Product : Forex pair only

Max DD 10% ($500)

Min Profit 5% ($250)

Profit Sharing 60%

Half Month Pay

Up Level 3 months

PRO LEVEL 3

$10,000

Live Account

Leverage 1:100

Product : Forex pair only

Max DD 10% ($1,000)

Min Profit 5% ($500)

Profit Sharing 60%

Weekly Pay

Up Level 3 months

PRO LEVEL 4

$20,000

Live Account

Leverage 1:100

Product : Forex pair only

Max DD 10% ($2,000)

Min Profit 5% ($1,000)

Profit Sharing 60%

Weekly Pay

Up Level 3 months

PRO LEVEL 5

$40,000

Live Account

Leverage 1:100

Product : Forex pair only

Max DD 9% ($3,600)

Min Profit 5% ($2,000)

Profit Sharing 70%

Weekly Pay

Up Level 2 months

PRO LEVEL 6

$60,000

Live Account

Leverage 1:100

Product : Fx, Metal

Max DD 8% ($4,800)

Min Profit 5% ($3,000)

Profit Sharing 70%

Weekly Pay

Up Level 2 months

PRO LEVEL 7

$80,000

Live Account

Leverage 1:100

Product : Fx, Metal

Max DD 7% ($5,600)

Min Profit 5% ($4,000)

Profit Sharing 70%

Weekly Pay

Up Level 2 months

PRO LEVEL 8

$100,000

Live Account

Leverage 1:100

Product : Fx, Metal

Max DD 6% ($6,000)

Min Profit 5% ($5,000)

Profit Sharing 70%

Weekly Pay

VIP PRO MASTER

Professional Master Trader Program

เหมาะสำหรับท่านที่มีความสามารถในการเทรดที่ดี ทำกำไรได้ โดยทางบริษัทจะสนับสนุนเงินทุนให้เอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ท่านจะต้องผ่านการทดสอบเท่านั้น ซึ่งการทดสอบจะมีด้วยกัน 3 รอบ ใช้เวลาประเมินผลในแต่ละรอบ 1 เดือน รวมทั้งหมด 3 เดือน หากไม่ผ่านรอบใดรอบหนึ่งจะต้องเริ่มทดสอบรอบที่ 1 ใหม่และจะสามารถลงทดสอบใหม่ได้หลังจากสิ้นสุดครบ 1 เดือนเท่านั้น 

รอบที่ 1 : Basic Challenge

รอบแรกจะเป็นการทดสอบความสามารถในการบริหารความเสี่ยง จิตใจ อารมณ์และความแม่นยำของกลยุทธ์ที่ใช้ 

รอบที่ 2 : Advance Challenge

รอบนี้จะเป็นการทดสอบการบริหารจัดการบัญชีเทรดในทุกๆ ด้าน ปฏิภาณ ไหวพริบ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร ความอดทนต่อกำไร และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเทรด โดยยังคงใช้ความเสี่ยงไม่เกินที่กำหนด

รอบที่ 3 : Verify Pro trader

รอบสุดท้ายจะเป็นการทดสอบการเทรดบัญชีจริง ที่เราจัดทุนให้ตามความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ รอบนี้จะช่วยยืนยันว่าคุณพร้อมจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพสำหรับดูแลเงินทุนของบริษัทหรือยัง ?

กฎเกณฑ์การทดสอบฝีมือ

การทดสอบในแต่ละรอบ จะต้องผ่านกฎเกณฑ์ที่กำหนด เทรดเดอร์ที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพโดยเราเน้นที่ระบบความเสี่ยงต่ำเท่านั้น เทรดได้เฉพาะคู่เงิน Fx เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เทรดโลหะมีค่า (ทองคำ,แร่เงิน) 

รอบที่ 1 : Round 1

Demo Standard Account

Period 4 weeks

Balance $1,000

Max. Loss Daily $100 (10%)

Max. Loss DD $200 (20%)

Min. Profit $100 (10%)

Weekly Trade at least 1 ticket

No fee

Leverage 1:100

รอบที่ 2 : Round 2

Demo Standard Account

Period 4 weeks

Balance $5,000

Max. Loss Daily $250 (5%)

Max. Loss DD $500 (10%)

Min. Profit $500 (10%)

Weekly Trade at least 1 ticket

No fee

Leverage 1:100

รอบที่ 3 : Verify

Live Standard Account

Period 4 weeks

Balance $250

Max. Loss Daily $25 (10%)

Max. Loss DD $50 (20%)

Min. Profit $25 (10%)

Bonus Profit 50% 

No Fee

Leverage 1:500

We are accepted payment

thThai