แนวโน้ม (Trend) หมายถึงทิศทางของราคา ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ทิศทางหลักๆ ดังนี้

  1. แนวโน้มขาขึ้น หรือ Up Trend หมายถึงราคามีทิศทางไปทางขาขึ้นเท่านั้น
  2. แนวโน้มขาลง หรือ Down Trend หมายถึงราคามีทิศทางแบบขาลงเท่านั้น
  3. แนวโน้มที่ไม่ใช่ขาขึ้นและขาลง หรือ Side way Trend หรือ Swing Trend ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่นแบบขนาน ขึ้น ๆ ลง ๆ เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง หรือ แบบฟันปลา ขึ้นๆ ลงๆ เช่นกัน ซึ่งแนวโน้มนี้ เรียกว่า ไม่มีแนวโน้ม และจะไม่เหมาะในการเทรด มักเกิดขึ้นเมื่อราคาเกิดการพักตัว หรือช่วงเวลาที่ตลาดพึ่งเปิดทำการ หรือ ช่วงก่อนจะปิดทำการ

 

en_USEnglish (United States)